Juga al Trivial en Android      NoSoloTrivial


Les preguntes

Açi trobarás totes les questions ordenades per difictulat d'acord al nombre de vegades que s'han respost  

         Quan mes contestades, més precis serà l'ordre

Ara hi han 4436 preguntes. Si vols sugerir-ne alguna, contacta'ns.
# Preguntes Acertades Contestades percentatge
4101. Com s'anomena el fenomen pel qual una dona es vesteix i viu en el paper d'home? 0 1 0
4102. Com s'anomena l'orientació sexual envers persones d'ambdós sexes? 0 1 0
4103. Com s'anomena la parafília en qué una persona s'excita tocant-se o fregant-se amb una altra persona que no hi consenteix o no se n'adona- especialment en llocs concorreguts? 0 1 0
4104. Com s'anomena l'orientació sexual en la qual una persona sent plaer sexual en patir dolor físic? 0 1 0
4105. Com s'anomena el fenomen en el qual una persona es vesteix amb roba de l'altre sexe? 0 1 0
4106. Popularment- qué defineix la paraula "aiguamoll""?" 0 1 0
4107. Qué és- popularment- "la guardiola""?" 0 1 0
4108. A quina malaltia venéria se l'anomenava el "mal francés"" perqué es pensava que era originària de Franèa?" 0 1 0
4109. Com s'anomena el virus que causa la sífilis? 0 1 0
4110. Com s'anomena a l'abstinéncia voluntària de tenir relacions sexuals? 0 1 0
4111. Els romans distinguien entre tres tipus de petons diferents. Com anomenaven el petó a la galta entre amics? 0 1 0
4112. Els romans distinguien entre tres tipus de petons diferents. Com anomenaven el petó als llavis? 0 1 0
4113. Els romans distinguien entre tres tipus de petons diferents. Com anomenaven el petó "amb llengua""?" 0 1 0
4114. Quin nom rep el comportament sexual que consisteix en contemplar o tocar objectes o determinades parts del cos per excitar-se o fins i tot arribar a l'orgasme? 0 1 0
4115. Amb quin nom es coneix popularment la "urolagnia""- o sigui- l'excitació produïda veient algú orinar- orinant damunt d'algú o deixant que algú orini damunt nostre?" 0 1 0
4116. En quin estat asiàtic hi hagué el costum- entre el segle X i principi del XX- d'embenar els peus de les noies per impedir-ne el seu desenvolupament perqué els peus petits eren considerats atractius? 0 1 0
4117. SINòNIM; "Espermatozoide""" 0 1 0
4118. Com s'anomena en medicina el cultiu de l'esperma recollit asépticament? 0 1 0
4119. Amb quin aparell es mesura la pressió atmosférica? 0 1 0
4120. Com s'anomenen les mides del casc d'una embarcació pel segýent ordre; llarg- ample i alt (escriure sense comes)? 0 1 0
4121. A l'estructura d'un vaixell de fusta hi van unes peces en forma de U col.locades transversalment- que s'anomenen... 0 1 0
4122. Com s'anomenen les obertures situades als costats d'un vaixell que serveixen per donar llum i ventilació als espais interiors? 0 1 0
4123. Quan un vaixell s'inclina o tomba cap a una banda- diem que està... 0 1 0
4124. En quins dos factors molt importants ens hem de fixar quan hem de comenèar a maniobrar el nostre vaixell? 0 1 0
4125. Si ha caigut un llamp a bord del vaixell i no ha succeït res greu- ens haurem de fixar si funciona el... 0 1 0
4126. Quan fa mal temps i hem de sortir a coberta- hem de col.locar-nos l'armilla salvavides i l'... 0 1 0
4127. Per apagar un incendi de tipus E (provocat per instal.lacions o equips electrònics en funcionament) s'utilitza... 0 1 0
4128. Quin extintor és el més aconsellable de portar a bord de iots- donat que és excel.lent pels incendis de sòlids- líquids i gasos- i és bo pels incendis eléctrics? 0 1 0
4129. Per situar-nos en qualsevol punt de l'esfera terrestre- utilitzarem... 0 1 0
4130. A les cartes nàutiques- els llums es representen mitjanèant una... 0 1 0
4131. En una carta meteorològica- com s'anomenen les línies que uneixen punts d'una mateixa pressió atmosférica? 0 1 0
4132. Quines unitats usem quan naveguem per expressar la intensitat o velocitat del vent? 0 1 0
4133. Quan parlem de "marejada""- estem medint l'estat de la mar amb l'..." 0 1 0
4134. Si el baròmetre puja ràpidament- cal esperar que hi hagi... 0 1 0
4135. Qué hem de fer cada cop que parlem per ràdio en un vaixell? 0 1 0
4136. Per emetre un senyal de socors per ràdio- haurem de repetir tres cops la paraula... 0 1 0
4137. Els motors forabord amb arrencada manual- per produir el corrent d'encesa utilitzen... 0 1 0
4138. Les tres funcions de l'oli en un motor són (escriure sense comes); 0 1 0
4139. Per arrencar un motor d'explosió en fred- la mescla carburant haurà de ser; 0 1 0
4140. La mescla d'àcid sulfúric i aigua que conté la bateria s'anomena; 0 1 0
4141. Qui era l'actor protagonista de "La taronja mecànica""?" 0 1 0
4142. Quina pel.lícula d'Stanley Kubrick tracta la guerra del Vietnam? 0 1 0
4143. Quina pel.lícula d'Stanley Kubrick tracta l'antiga Roma? 0 1 0
4144. A quin director va denunciar la dona d'Stanley Kubrick per maltractaments a animals? 0 1 0
4145. Qui és el guionista- juntament amb Kubrick- d'"Eyes Wide Shut""?" 0 1 0
4146. Qui és el guionista- juntament amb Kubrick- de "Lolita""?" 0 1 0
4147. A quina edat va morir Stanley Kubrick? 0 1 0
4148. Qui és EL protagonista d'"Atracament perfecte""?" 0 1 0
4149. Qui és LA protagonista d'"Espartaco""?" 0 1 0
4150. Qui és LA protagonista de "Barry Lyndon""?" 0 1 0
4151. Qui és LA protagonista de "Eyes Wide Shut""?" 0 1 0
4152. Quin any va rodar Stanley Kubrick "Lolita""?" 0 1 0
4153. Qui és l'autor del llibre en el qual està basada la pel.lícula "Lolita""?" 0 1 0
4154. Qui és l'autor del llibre en el qual està basada la pel.lícula "La taronja mecànica""?" 0 1 0
4155. Qui és l'autor del llibre en el qual està basada la pel.lícula "La jaqueta metàl.lica""?" 0 1 0
4156. Quin és el títol original de la novel.la en la qual està basada la pel.lícula "La Resplandor""?" 0 1 0
4157. Quin és el títol original de la pel.lícula "2001- una odissea de l'espai""?" 0 1 0
4158. Quin és el títol original de la pel.lícula "Eyes Wide Shut""?" 0 1 0
4159. Com es diu el tractament a qué se sotmet el protagonista de "La Taronja Mecànica""- per tal de rehabilitar-se?" 0 1 0
4160. La vida de quin francés va ser el projecte mai dut a terme d'Stanley Kubrick? 0 1 0
4161. Quants dòlars va costar "Atracament Perfecte""?" 0 1 0
4162. Quants dòlars va costar "Camins de glòria""?" 0 1 0
4163. Degut a l'assassinat de quin americà- l'estrena de "Dr. Strangelove"" es va retardar un mes i mig?" 0 1 0
4164. Quina canèó canta el personatge de "La Taronja Mecànica"" quan viola a la dona de l'escriptor?" 0 1 0
4165. Quin actor fa de Recluta Maldestre a "La Jaqueta Metàl.lica""?" 0 1 0
4166. Quin director apareix com a actor a "Eyes Wide Shut""?" 0 1 0
4167. Com es diu l'hotel de "La Resplandor""?" 0 1 0
4168. Quin any se li va donar com a títol a la continuació de "2001- una odissea de l'espai""- continuació que mai va agradar a Kubrick perqué s'intentava explicar la primera part?" 0 1 0
4169. Com es diu el personatge que interpreta Peter Sellers a "Lolita""?" 0 1 0
4170. Amb quin nom es coneix la substància orgànica caracteritzada per la preséncia d'un grup funcional constituït per un hidroxil 'OH' que està enllaèat directament a un carboni? 0 1 0
4171. Quin grup és autor de la magnífica canèó "Truly- madly- deeply""?" 0 1 0
4172. Quin nom rep la formulació que resumeix breument un principi moral o una observació de caràcter general-que també s'anomena "màxima"" o ""senténcia""?" 0 1 0
4173. Quin nom rep la frase breu que resumeix un principi filosòfic o moral sense argumentar-lo? 0 1 0
4174. Quin nom rep l'expressió paral.lela d'idees reals- de sentit directe- i d'imatges- de sentit figurat- que es corresponen entre elles i fan referéncia a una mateixa significació? 0 1 0
4175. Quin nom rep la figura retòrica que consisteix a contraposar dues expressions que tenen significats contraris? 0 1 0
4176. Quin nom rep l'acumulació successiva d'idees- fets- atributs- conceptes o imatges referits a una mateixa cosa? 0 1 0
4177. Com anomenem l'adjectiu que remarca una qualitat que és inherent al substantiu? 0 1 0
4178. Quin nom rep la substitució d'un element per un altre de classe gramatical diferent- que- no obstant això- exerceix la mateixa funció en aquell context? 0 1 0
4179. Quin nom rep la figura retòrica per la qual es produeix una identificació entre dos elements inicialment diferents- de manera que l'un substitueix l'altre en el context en qué s'usen? 0 1 0
4180. Quin nom rep l'expressió d'una idea aparentment contrària a la que s'expressa com a vertadera- de manera que es diu alguna cosa que sembla absurda en relació al text en qué apareix? 0 1 0
4181. Repetició d'una paraula o d'una ideaO'? 0 1 0
4182. Qué signifiquen les sigles "FBI""?" 0 1 0
4183. Quin científic és considerat com el fundador de la genética pels seus experiments amb diverses classes de pésols mitjanèant la pol.linització artificial? 0 1 0
4184. Quin any Amundsen va descobrir el Pol Sud? 0 1 0
4185. Quin any es va fer el cim de l'Everest per primer cop? 0 1 0
4186. Quina famosa pel.lícula van protagonitzar Jack Lemmon i Walther Matthau? 0 1 0
4187. DEFINICIó; "Petició o sol.licitud- especialment quan es fa per escrit i de tipus burocràtic""" 0 1 0
4188. Com s'anomena la novena lletra de l'alfabet grec? 0 1 0
4189. Com s'anomenen les consonants que es pronuncien amb els llavis i la llengua- com la "f"" o la ""v""?" 0 1 0
4190. ANGLÉS--?CATALà; "Affront""" 0 1 0
4191. ANGLÉS--?CATALà; "Argument""" 0 1 0
4192. ANGLÉS--?CATALà; "Clerical worker""" 0 1 0
4193. ANGLÉS--?CATALà; "Preservative""" 0 1 0
4194. Com es diu la part de la medicina que estudia els procediments pels quals un individu adquireix resisténcia a una malaltia? 0 1 0
4195. Com s'anomena el cos que no té òrgans per a la vida- com per exemple un mineral? 0 1 0
4196. Com s'anomena en medicina la malaltia que té lloc durant el curs d'una altra i que la modifica en més o menys intensitat? 0 1 0
4197. Com s'anomena el lloc cobert i abrigat artificialment per defensar les plantes de l'acció del fred? 0 1 0
4198. Com anomenarem dos llocs que tenen la mateixa pressió atmosférica? 0 1 0
4199. Quin biòleg francés va rebre el Premi Nobel de Medicina l'any 1965? 0 1 0
4200. Quin símbol químic té el criptó? 0 1 0


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 -Preguntes - Comentaris - Contacte - FAQ - Sobre